Dr Maciej Czerwiński koolitus “Tomorrow Tooth. Vertikaalne preparatsioon (vertiprep)” 03.-04.05.2024

Vertical preparations or vertipreps are simply crown preparations with no defined finish line as it is prepared to a knife edge or feather edge. Vertiprep avoids traditional shoulder or chamfer margins and therefore is more conservative of tooth structure in the pericervical area. Additionally, as less thickness of tooth is removed, more ferrule can be preserved in borderline cases. Vertipreps can be taken far subgingivally with good tissue tolerance until the biologic attachment and therefore the crown can provide more of a ferrule effect than Supragingival or equigingival traditional preps. However, vertipreps are difficult and technique sensitive and therefore should be reserved for the cases that would benefit from them i.e teeth where there is insufficient tooth structure or ferrule.

Kursuse teemad:

• Mis on vertikaalne preparatsioon, vertiprepi idee ja eelised kuues etapis, proteetiliste abutmentide mehaanika.
• Preparatsiooni tüübid ja nende peamised erinevused.
• Vertikaalne preparatsioon ja teadus.
• Ülevaade puuridest ja preparatsiooniprotokoll.
• Gingitaaź – subgingivaalne preparatsioon ja igeme resektsioon.
• Valikud, otsuste langetamine.
• Ferrul vertikaalses preparatsioonis.
• Preparatsiooniprotokoll.
• Millele keskenduda hambaköndi erinevatel külgedel preparatsiooni ajal.
• Kõige sagedasemad vead vertikaalsel preparatsioonil.
• Kuidas saavutada köndi ja ferrule õige kõrgus.
• Retraktsioon, jäljendid ja vertikaalsete abutmentide skaneerimine, ajutiste kroonide valmistamine.
• CCP – kroonide kontrollimise protokoll.
• Tsementeerimisprotokollid.
• Vertikaalne preparatsioon keerulistel juhtudel

3.05.2024 LOENGUPÄEV (Radisson Collection hotell, Rävala 3, Tallinn)
8.30 Kogunemine, hommikukohv
9.00 Loeng: Introduction to vertical preparation, concept and advantages of the vertiprep in six stages, mechanics of prosthetic abutments.
Types of preparation and their main differences.
Vertical preparation and science.
Overview of cages and preparation protocol.
Gingival – subgingival preparation and gum resection.
Options, decision making.
Ferrul in vertical preparation.
10.30 Kohvipaus
11.00 Loeng: Preparation protocol.
What to concentrate on different sides of the tooth during preparation.
Most common mistakes in vertical preparation.
How to achieve the correct height of the ridge and ferrule.
12.30 Lõuna
13.30 Loeng: Retraction, impressions and scanning of vertical abutments, preparation of temporary crowns.
CCP – protocol for checking crowns.
Cementation protocols.
Vertical preparation in complex cases.
15.00 Kohvipaus
15.30 Kliinilised juhtumid, küsimused ja arutelu
17.00-17.30 orienteeruv päeva lõpp

„Lõpetasin 2008. aastal Poznani Meditsiiniteaduste Ülikooli ja alates 2010. aastast olen töötanud oma erapraksises Torunis (Kesk-Poola) peaarstina. 2017. aastal lõin Facebooki grupi „Success Stairs. Microscope Dentistry“, mis keskendub mikroskoobil põhinevale restauratiivsele hambaravile ja sellele, kuidas rakendada „Success Stairs´i“ meie igapäevases praktikas. Kuigi teenin oma elatist üldarstiabis restauratiivse hambaravi alal, pakun ma põhitöö kõrvalt ka praktilisi koolitusi, et aidata teistel hambaarstidel õppida tehnikaid, mis aitavad mind igapäevaselt. Olen kirglik prognoositava hambaravi osas ja usun, et fotograafial on selles suur roll. Oma fotograafiakursustel näitan hambaarstidele, kuidas teha fotosid, mis toovad esile nende töö ilu ja aitavad neid oskusi oma patsientidele turustada“.

Dr Maciej Czerwinski

04.05.2024 PRAKTILINE TÖÖTUBA (Türi tn 10c koolitusklass) Max osalejate arv 14
8.30 Kogunemine, hommikukohv
9.00 – 17.00 Praktiline töö mudelitel „Vertikaalne preparatsioon“
Jooksvalt kohvipausid ja lõunasöök.
Iga osaleja saab kingituseks kaasa puurikomplekti väärtusega 50 eurot.

OSAVÕTUTASUD:
ainult loengupäev 300 eur + km (maht 9 akadeemilist tundi)
loengupäev ja praktiline töötuba 850 eur + km (osalejate arv 14, maht kokku 18 akadeemilist tundi)
Hinnad sisaldavad EHL sertifikaati, lõuna- ja kohvipausi

Toimumisaeg: 03.-04.05.2024
Asukoht Tallinnas: 03.05 loeng Radisson Collection hotell (Rävala 3), 04.05 töötuba Türi 10c koolitusklassis
Osalejate arv töötoas: 14
Keel: inglise keeles (tõlget ei ole)

Pärast registeerumist koolitusel osalemisest loobumine:

  • Vähemalt 4 nädalat enne koolitust – tagastame 100% koolitustasu
  • Vähemalt 3 nädalat enne koolitust – tagastame 50% koolitustasu
  • Alla 3 nädalat enne koolitust – koolitustasu ei tagastata.
    Haigestumise tõttu loobumisel pakume ühte tasuta kohta ühel samal (või samaväärsel) koolitusel järgneva 6 kuu jooksul.