Eksklusiivne 3-päevane BRD süvakursus! Dr. Jotautas Kaktys (DDS, Leedu) 26.-28.09.2024

Biomimeetiline lähenemine restauratiivsele hambaravile

Kursuse eesmärk:
Analüüsime põhjalikult uusimaid hammaste taastamise meetodeid, mis säilitavad kahjustamata hambastruktuurid ja jäljendavad loomuliku koe omadusi, selle tugevust, biomehaanikat ja esteetikat.
Kursusel saate teada, kuidas vältida 99% kõige levinumaid (kalleid) tüsistusi.

Edukate otseste ja kaudsete restauratsioonide kontseptsioonid
Viimase kahe aastakümne jooksul on restauratiivne hambaravi pidevalt arenenud mehaanilisest retentsioonist täiustatud adhesiivsuseni. Seda üleminekut toetasid arvukad teaduspublikatsioonid, restauratiivsete materjalide teadus ning parem adhesioon hambakudedele.
Selle paradigma muutuse tõttu avastati palju uusi kontseptsioone ja tehnikaid, mis andsid võimaluse olla veelgi konservatiivsem puutumatu hambastruktuuri suhtes. Hambastruktuuri säilitamine koos täiustatud adhesiivtehnikatega väldib restauratsioonialuseid lünki ja pragusid, vähendab või hoiab ära operatsioonijärgse tundlikkuse, säilitab pulbi elujõulisust, tugevdab loomulikku hambastruktuuri, et paremini taluda funktsionaalseid pingeid, seega taastatakse hammaste loomulik paindlikkus ja murdumiskindlus.
Kõiki neid kontseptsioone, teadust ja adhesiivtehnikaid üheskoos nimetatakse biomimeetiliseks hambaraviks. Biomimeetilise lähenemise põhiprintsiip järgib filosoofiat – et hambaid adekvaatselt taastada, peame „jäljendama elu“ ja mõistma loomulikku hammast selle olemuselt tervikuna.

Kursuse käigus tutvustame süstemaatiliselt biomimeetilisi põhimõtteid. Käime läbi, miks hamba struktuur on nii eriline ja miks see nii jumalikult toimib. Samuti räägime sellest, kuidas jäljendada loomulikku hammaste käitumist oma restaureerivate materjalide ja adhesiivsete tehnikatega.

Kursus sisaldab palju olulisi ja fundamentaalseid alateemasid nagu:

 • süstemaatiline kaariese ja pragude eemaldamine
 • sügava kaariese käsitlemine (selektiivne kaariese eemaldamine vs. pulpotoomia)
 • struktuuriliste kompromisside hindamine
 • adhesiivsuse idee ja protokollid; IDS (Immediate Dentin Sealing) kontseptsioonid.
 • operatsioonijärgse tundlikkuse põhjused ja lahendused
 • polümeeri voolamine ja polümeerisatsiooni stressi juhtimine
 • stressi vähendavad komposiitide kihistamistehnikad;
 • põhjused ja lahendused, miks komposiitrestauratsioonid lagunevad ja ebaõnnestuvad
 • UHMWPE-kiudude ja lühikese-kiuga-tugevdatud komposiitide (SFRC) kasutamine
 • lahendus sügavate servade jaoks; DME (Deep Margin Elevation) kontseptsioon.
 • ultrakonservatiivsed preparatsiooni disainid ja põhimõtted inlaydele/onlaydele/overlaydele jne.
 • kaudsete täiskeraamiliste restauratsioonide liimimine
 • oklusiooni tasakaalustamine ja vertikaliseerimine, et vältida soovimatuid oklusioonipingeid
  jne.

OSAVÕTUTASU:
26-27.09.2024 2-päevane kursus 900 EUR + km
26-28.09.2024 3-päevane kursus 1150 EUR + km 
Soovi korral lisatasu eest ühine õhtusöök 26.09.2024 kell 19.00

Lektor: Dr. Jotautas Kaktys (DDS, Leedu), vaata CV-d
Koolitus on inglise keeles, loengumaht 19 AT, koos praktilise tööga 27 AT.
Loengu toimumiskoht on täpsustamisel, praktiline töö toimub meie Türi 10C koolitusklassis.
Kursuse kohtade arv: 18

KURSUSE KAVA

26. september – I loengupäev
9:00 – registreerumine, hommikukohv
9:30-11:00 – I osa
–  Biomimeetilise printsiibi idee restauratiivses hambaravis
–  Hambaravi struktuuri analüüs ja tähtsus: struktuurilised, bioloogilised, funktsionaalsed ja biomehaanilised aspektid
–  Biomimeetiliste materjalide valik ja nende omaduste analüüs
–  Kaaries: Struktuur, diagnoosimine ja ravistrateegiad
11:00 – kohvipaus
11:15-13:15 – II osa + demo I (hammaste struktuursete kahjustuste hindamine)
–  Osalise ja täieliku kaariese eemaldamise näidustused, kaariesemarkeri ja laseri kasutamine
–  Fluorestsentsmeetod (VIDEO), vahendite võrdlus kaariese eemaldamiseks
–  Direktne pulbi katmise protokoll – näidustused ja põhiprotokollid
–  Hambastruktuuri kadu ja selle mõju hamba tugevusele ja biomehaanikale
–  Pragude ja murdude põhjused, klassifikatsioon ja ravi
–  Hammaste struktuurikahjustuste hindamine, „1234“ protokoll
–  DEMO I hamba struktuurse kahjustuse taseme hindamine
13:15 – lõunasöök
14:00-15:45 – III osa
–  Adhesiooni põhimõte, eesmärgid, emaili ja dentiini adhesiivsuse iseärasused
–  Bondingsüsteemide valik (kuldne standard vs. universaalsed adhesiivid)
–  Üksikasjalik Gold Standard sidustamisprotokoll (4. vs. 6. põlvkonna võrdlus) (VIDEO)
–  IDS kontseptsioon, põhimõtted ja sammud (kohene dentiini pitseerimine)
15:45 – kohvipaus
16:00-18:00 – IV osa + demo II (otsene restaureerimine Ribbond kiudude ja SFRC-komposiidiga)
–  Komposiitide polümerisatsiooni dünaamika, kootumine ja stressi mõju restauratsiooni
tulemustele
–  Võimalused polümerisatsioonistressi vältimiseks
–  Komposiitide biomimeetilised kihistamisretseptid ja polümerisatsioonitehnikad
–  UHMWPE polüetüleenkiudude (Ribbond®) kasutamine, eelised, näidustused, juhtumid (VIDEO)
–  Dentiini asendamine, SFRC (lühikeste kiududega tugevdatud komposiitide) kasutamine (VIDEO)
–  Emaili asendamine (direktne tehnika)
–  DEMO II pingevähendatud direktne restauratsioon Ribbond® kiudude ja SFRC-komposiitidega

Ühine õhtusöök (lisatasu eest)

27. september – II loengupäev
9:00-10:30 – V osa + Demo III (DME menetlus)
–  Esimese päeva teemade kokkuvõte/ülevaade
–  Meetodid sügavate servade lahendamiseks, DME (Deep Margin Elevation) kontseptsioon (VIDEO)
–  DEMO III DME menetlus
10:30 – kohvipaus
10:45-12:30 – VI osa
–  Indirektsete restauratsioonide näidustused, eelised ja valmistamismeetodid
–  Köprude vähendamise ja katmise kriteeriumid
–  Pool-direktsed ja pool-indirektsed restauratsioonid
–  Biomimeetiliste indirektsete restauratsioonide (inlayd, osalised/täisrestauratsioonid, ovelayd, osalised kroonid, laminaadid jne valmistamisstrateegiad ja -põhimõtted, oklusaalne reduktsioon, längservad,  proksimaalsed karbid, üleminekud, serva kujundamine jne, materjali ja puuride valik (VIDEO)
12:30 – lõunasöök
13:30-15:00 – VII osa + Demo IV (Overlay ettevalmistamine + BioBase loomine)
–  Preparatsiooni lõppetapid
–  Jäljendid ja/või skaneerimine
–  Ajutise restaureerimise võimalused
–  DEMO IV Ettevalmistusetapid ovelayks ja BioBase’i loomine
15:00 – kohvipaus
15:15-17:15 – VIII osa + Demo V (kofferdam + Onlay tsementeerimine soojendatud komposiidiga)
–  Indirektsete biomimeetiliste restauratsioonide sidustamine
–  Liimimine vs. tsementeerimine
–  Restauratsioonipinna konditsioneerimine (söövitatavad keraamikad)
–  Sidustamine emailile ja BioBase; protokollid
–  Restauratsioonide liimimine vaiktsementide või soojendatud pakitava komposiidiga (VIDEO)
–  Staatiline ja Dünaamiline Oklusaalne Kohandamine, koormuse jaotamine ja vertikaalsus, 
Bruxcheckeri® kasutamine
–  DEMO V Kofferdami paigaldus ja sidustamine ning ovelay paigaldamine soojendatud komposiidiga
Kokkuvõte: 18 põhietappi | Biomimeetilise hambaravi tähtsus ja eelised
17:15 – Küsimused/vastused/diskussioonid


28. september – praktiline töö lektori juhendamisel
9:00–15:00 töö tüpodont-mudelitega:
–  struktuurikahjustuse hindamine (2 hammast), hambapaksuse mõõtmine jne;
–  DO-defekt: restaureerimine SRDC (stressi vähendav direktne komposiit) tehnikaga -matriitsimine, sidustamine (IDS protokoll), resiiniga katmine, Ribbondi aplikatsioon, SFRC komposiidi kihiline paigaldamine, oklusaalse pinna restaureerimine);
–  MOD-defekt: ettevalmistus Overlay ja BioBase’i loomiseks;
–  Onlay tsementeerimine soojendatud komposiidiga.

OSAVÕTUTASU:
26-27.09.2024 2-päevane kursus 900 EUR + km
26-28.09.2024 3-päevane kursus 1150 EUR + km 
Soovi korral lisatasu eest ühine õhtusöök 26.09.2024 kell 19.00

Lektor: Dr. Jotautas Kaktys (DDS, Leedu), vaata CV-d
Koolitus on inglise keeles, loengumaht 19 AT, koos praktilise tööga 27 AT.
Loengu toimumiskoht on täpsustamisel, praktiline töö toimub meie Türi 10C koolitusklassis.
Kursuse kohtade arv: 18


Lektor Dr. Jotautas Kaktys (DDS, Leedu)
Alates 2016. aastast on koolitaja Jotautas Kaktys õpetanud minimaalselt invasiivse adhesiivse hambaravi kontseptsioone. Ta on pidanud sel teemal üle 30 erineva ettekande ja kursuse riigisiseselt ja rahvusvaheliselt.
Instruktor on esimene hambaarst (2022. aasta jaanuari rühm) Baltimaades, kes on lõpetanud
Allemani Biomimeetika Hambaravikeskuse ühe-aastase „Biomimetic Mastership“ õppeprogrammi (USA). 2018. aastal võitis ta 1. koha 3M European Talent Award konkursil (Saksamaa) parima kliinilise juhtumi esitluse eest.

Jotautase töövaldkonna spekter ulatub pisikestest direktsetest või indirektsetest üksikutest
restauratsioonidest kuni väga keeruliste täissuu rekonstruktsioonideni. Ta kasutab oma praktikas uudseid digitaalseid ja analoogtehnoloogiaid, samuti mikroskoopi, CBCT, Aquacare, PlaneSystem seadmeid jne ning töötab erapraksises silmapaistvas &SMILE kliiniku meeskonnas koos oma juhendaja Adomas Auškalnisega (PhD).
Hambaproteesijana töötab Jotautas koos oma kaksikvenna Tautvilas Kaktysiga, kes on Baltikumi ametlik eLABi instruktor.

Kursuse juhendaja tugineb tõenduspõhisele meditsiinipraktikale (tsiteeritakse üle 250 teadusliku artikli) ning ka tema enda enam kui 10-aastasele kogemusele. 
Kursuse selgrooks on Allemani Biomimetic Dentistry keskuse „Kuus õppetundi lähenemisel biomimeetilisele hambaravile“, samuti dr. Pascal Magne’i artiklid ja loengud
„Biomimetic Restorative Dentistry“ raamatust, samuti artiklid „Bioemulatsioon“ ja „Mimétika“ rühmade liikmete artiklid ja loengud. Juhendaja jagab ka oma teadmisi, mis on kogutud enam kui 50-lt maailma juhtivate spetsialistide ja teadlaste konverentsidelt.

Koolitajal ei ole huvide konflikti ega kohustust reklaamida hambaravitooteid. Kursusel tutvustatakse tooteid/materjale, mille eelised on olnud tõestatud pikaajaliste teaduslike uuringutega või mida koolitaja kasutab isiklikult.