Hambaraviassistentide/õdede baasteadmiste täiendkoolitus “Hügieeninõuded hambaravis”

KairMaOÜ täiendkoolituse üldine eesmärk:
1. “Hügieeninõuded hambaravis” juhendmaterjali praktiline kasutamine ja nõuete ühtlustamine üle Eesti kõikides hambaraviga tegelevates üksustes.
2. Toetada tööandjaid hambaraviassistentide/õdede väljaõppel/baasteadmiste regulaarsel täiendamisel.
3. Toetada hambaraviassistenti/õde töövõtete mõtestamisel, oskust põhjendada oma tegevusi ja julgustada võtma vastutust hambaravimeeskonna liikmena, planeerima aega ning optimeerima töövõtteid.

Koolituse kestus: 2 päeva, 16 tundi (kell 9.00-17.00)
Koolitusgrupi suurus: 8 inimest (eesmärk on individuaalne lähenemine)
Õpe toimub eesti keeles
Hind: 500 EUR
Koolituse läbimisel EHL- i tunnistus
Koolituse toimumiskoht: DentaLab Hambakeskus, Keemia 4, Tallinn

Kokkuleppel viib KairMa OÜ täiendkoolitust läbi kliinikutes üle Eesti.
Registreerimine ja info: kairmakoolitus@gmail.com

www.facebook.com/kairmakoolitused