Dr Laura Andriukaitiene kursus “Uute tehnoloogiate sünergia endodontias” 21.01.2022

Uute tehnoloogiate sünergia endodontias: ProTaper Ultimate viilide süsteem juurekanalite mehhaaniliseks prepareerimiseks ja külm-hüdrauliline obtureerimine uue biokeraamilise siileriga. 
 
Uute tehnoloogiate areng avab endodontilises ravis uusi võimalusi. Hetkel on hambaravis ja endodontias suur fookus minimaalselt invasiivsel lähenemisel. Uute metallisulamitega roteeruvad instrumendid, edasi arendatud disain ning uuendatud protokollid lubavad praktikutel valida parimaid instrumentide süsteeme vastavalt kliinilise situatsiooni unikaalsele morfoloogiale, kindlustades efektiivse kanali puhastuse, samal ajal säilitades hinnalist hamba struktuuri.

Toimumisaeg: 21. jaanuar 2022 kell 10:00-15:00
Kursuse keel: Inglise keel
Osalejate arv grupis: 15
Osavõtutasu: 70€ + km (sisaldab sertifikaati)
Asukoht: Prodent’i koolitusklass (Türi 10c, Tallinn)

Tulenevalt hetkel kehtivatest reeglitest tuleb osalejal esitada COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Uued roteeruvad instrumendid ProTaper Ultimate Denstply Sironalt on loodud, kasutades ära erinevate metallsulamite kõige progressiivsemaid omadusi ning disaini.

Uus AH Plus biokeraamiline siiler on mõeldud juurekanalite täitmiseks külm-hüdraulilise obturatsiooni tehnikaga, hoides ära liigse jõu juurekanali dentiinile, mida pluggerid võivad osutada ning võimaliku kuumakahjustuse. Nimetatud instrumentide ja materjalide korrektne kasutamine võimaldab minimaalselt invasiivset protseduuri.

Koolitusel käsitleme:

  • Minimaalsete tehnikate olulisust
  • Juurekanali süsteemi morfoloogia ning spetsiifilise anatoomia ülevaadet
  • Individuaalse kliinilise morfoloogia olukorrale vastavat instrumentide valiku tegemist
  • ProTaper Ultimate süsteemi protokolli tutvustust
  • Osalejad prepareerivad 3D hamba mudeli ProTaper Ultimate süsteemiga
  • Õpivad, kuidas kasutada külm-hüdraulilist juurekanali täitmistehnikat
  • Obtureerivad 3D hambamudeli uue biokeraamilise siileriga