Dr Daniel J. Poticny webinar “Kaasaegsete materjalide tsementeerimine ja adhesiivide kasutamine”

WEBINAR SULLE SOBIVAL AJAL: 3M kutsub kuulama webinari kaasaegsete materjalide tsementeerimisest ja adhesiivide kasutamisest, mille viib läbi Dr Daniel J. Poticny, DDS. Osavõtt on tasuta ja webinar vaadatav ilma registreerimiseta sobival ajal. Webinarid ilmuvad 3M Brain Floss Blogis, kust leiab lisaks ka muid värskeid koolitusmaterjale: dentalblog.3m.com

Webinar koosneb kahest osast:

Webinar I osa

Webinar II osa